Registrace na promoce

Registrace na promoce je umožněna pouze úspěšným absolventům aktuálního akademického roku vždy na dané součásti Slezské univerzity v Opavě, v níže uvedeném termínu.

Jste-li absolvent aktuálního roku a právě probíhá termín registrace na Vaši součásti, klikněte na vyplnit registraci. Na stránce Vašeho profilu bude zobrazena registrace na promoce, kde pouze zaklinete ano. Po odeslání registrace Vám dojde potvrzení na kontaktní email.

Vytvoření účtu na Absolventském portále je možné ve chvíli, kdy budete v informačním systému STAG zavedeni jako úspěšný absolvent, zpravidla do druhého dne po státní závěrečné zkoušce.

Promoce

Jak se registrovat na promoce

 • Zaregistrujte se do Absolventského portálu SU

  Pokud jste tak již neučinili, zadejte následující odkaz.

  Registrace absolventa
 • Vyberte osobní profil

  Po úspěšné registraci na Absolventský portál vyberte stránku osobní profil (na této stránce se ocitnete automaticky po přihlášení).

  Osobní profil
 • Zvolte svoji účast

  V aktivním termínu registrace dle Vaší součásti vyberte, zdali se promocí zúčastníte či nikoli. Automaticky obdržíte potvrzení na Váš kontaktní email.

 • Zaplacení poplatku

  Dle pokynů součásti na této stránce uhraďte poplatek za slavnostní promoci.

Termíny promocí a registrací na promoce, informace o úhradě poplatku

Upozornění:
Dle Směrnice rektora č. 10/2016 o úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě v Opavě je slavnostní promoce zpoplatněna částkou 300,- Kč.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • termín promocí: 4.10.2019
 • termíny registrací na promoce: 22.8.-11.9.2019
 • způsob platby: výhradně bezhotovostním převodem
 • parametry pro platbu:
  • číslo účtu: 101285316/0300
  • variabilní symbol: 0275000519
  • specifický symbol: rodné číslo absolventa (bez lomítka)
  • konstantní symbol: 0558
  • termín platby: do 31.8.2019
  • částka 300,- Kč
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • termín promocí: 15.10.2019
  Přesný harmonogram promocí bude zveřejněn na webových stránkách fakulty do 16. 9. 2019.
 • termíny registrací na promoce: 19.8.-11.9.2019
 • způsob platby: výhradně bezhotovostním převodem
 • parametry pro platbu:
  • číslo účtu: 8010-0309706853/0300
  • variabilní symbol: 0175000519
  • specifický symbol: rodné číslo absolventa (bez lomítka)
  • konstantní symbol: 0558
  • termín platby: do 11.9.2019
  • částka 300,- Kč
Matematický ústav v Opavě
 • termín promocí: 7.10.2019
 • termíny registrací na promoce: 26.8.-30.9.2019
 • způsob platby: výhradně bezhotovostním převodem
 • parametry pro platbu:
  • číslo účtu: 8010-1809708833/0300
  • variabilní symbol: 0375000519
  • specifický symbol: rodné číslo absolventa (bez lomítka)
  • konstantní symbol: 0558
  • termín platby: do 30.9.2019
  • částka 300,- Kč
Fakulta veřejných politik v Opavě
 • termín promocí: 9.10.2019
 • termíny registrací na promoce: 30.8.-27.9.2019
 • způsob platby: výhradně bezhotovostním převodem
 • parametry pro platbu:
  • číslo účtu: 117032153/0300
  • variabilní symbol: 0475000519
  • specifický symbol: rodné číslo absolventa (bez lomítka)
  • konstantní symbol: 0558
  • termín platby: do 27.9.2019
  • částka 300,- Kč
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Fakulta veřejných politik v Opavě
Matematický ústav v Opavě