V síni slávy jsou zveřejňovány profily absolventů Slezské univerzity v Opavě, jejichž životní příběh považujeme za inspirativní. Nepokládáme se za povolané hodnotit ani míru, ani hodnotu dosažených úspěchů. S vědomím relativnosti samotného pojmu "úspěch" Vám nabízíme mapu několika profesionálních drah lidí, do jejichž životů a životopisů se Slezská univerzita v Opavě zapsala.
RNDr. David Pokluda, Ph.D.
RNDr. David Pokluda, Ph.D.

Matematická analýza
MU, 2001 více informací

doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.

Matematická analýza
MU, 2005 více informací

Ing. Kaleta Jiří, MBA
Ing. Kaleta Jiří, MBA

Marketing a management v obchodě a službách
OPF, 2002 více informací

Mgr. Tomáš Čvančara
Mgr. Tomáš Čvančara

Veřejná správa a regionální politika
FVP, 2010 více informací

Mgr. Hana Hozová
Mgr. Hana Hozová

Všeobecná sestra
FVP, 2013 více informací

Dita Pepe
Dita Pepe

Institut tvůrčí fotografie
FPF, 2003 více informací

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Fakulta veřejných politik v Opavě
Matematický ústav v Opavě