V síni slávy jsou zveřejňovány profily absolventů Slezské univerzity v Opavě, jejichž životní příběh považujeme za inspirativní. Nepokládáme se za povolané hodnotit ani míru, ani hodnotu dosažených úspěchů. S vědomím relativnosti samotného pojmu "úspěch" Vám nabízíme mapu několika profesionálních drah lidí, do jejichž životů a životopisů se Slezská univerzita v Opavě zapsala.
Ing. Daniel Morys, MBA
Ing. Daniel Morys, MBA

generální ředitel
OPF, Marketing a management, 2001 více informací

Ing. Lucie Urválková
Ing. Lucie Urválková

CFO finanční skupiny
OPF, Ekonomika podnikání v obchodě a službách, 1995 více informací

BcA. Kamila Písaříková
BcA. Kamila Písaříková

designérka šperků
FPF, Tvůrčí fotografie, 2002 více informací

Mgr. Jiří Střecha
Mgr. Jiří Střecha

ředitel muzea
FPF, historie-muzeologie, 2006 více informací

Ing. Martina Lambert, MBA
Ing. Martina Lambert, MBA

ředitelka marketingu a komunikace
OPF, Marketing a management, 1999 více informací

Mgr. Richard Kordecký
Mgr. Richard Kordecký

ministerský rada
FVP, Veřejná správa a sociální politika, 2015 více informací

Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.
Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.

archivář
FPF, Historie s rozšířenou výukou jazyků, 1996 více informací

Ing. Milan Máša
Ing. Milan Máša

jednatel a obchodní ředitel
OPF, Marketing a management, 1996 více informací

MgA. Roman Vondrouš
MgA. Roman Vondrouš

fotoreportér, pedagog
FPF, Institut tvůrčí fotografie, 2010, 2014 více informací

Ing. Patrik Choleva MBA, LL.M.
Ing. Patrik Choleva MBA, LL.M.

vice president
OPF, Ekonomika podnikání v obchodě a službách, 1996 více informací

Mgr. Bc. Jiří Šíl, Ph.D.
Mgr. Bc. Jiří Šíl, Ph.D.

archivář, kurátor
FPF, Historie-Muzeologie, 1999, 2002, 2010 více informací

RNDr. Arman Tursunov, Ph.D., DSc.
RNDr. Arman Tursunov, Ph.D., DSc.

vědecký pracovník
FPF, Teoretická fyzika, Teoretická fyzika a astrofyzika, 2018, 2019 více informací

Dalibor Balšínek
Dalibor Balšínek

vydavatel
FPF, Česká literatura, její dokumentace a tvořivé využití, 1993 více informací

Bc. Adrián Baran
Bc. Adrián Baran

manažer IT
FPF, Matematické metody v ekonomice a řízení, IT, 1996 více informací

Ing. Pavel Matušek
Ing. Pavel Matušek

sales manager
OPF, Ekonomika podnikání v obchodě a službách, 2007 více informací

Mgr. Alexandra Tomášková
Mgr. Alexandra Tomášková

head of office solutions
FPF, angličtina učitelství, anglická filologie, 2000/2001 více informací

Ing. Jan Juchelka
Ing. Jan Juchelka

generální ředitel
OPF, Marketing a management, 1995 více informací

MgA. Vladimír Fekar
MgA. Vladimír Fekar

dramaturg divadla
FPF, Česká literatura, 1995 více informací

MgA. Lucie Fojtíková
MgA. Lucie Fojtíková

vedoucí produkce, produkční
FPF, kulturní dramaturgie, audiovizuální tvorba, 2013, 2015 více informací

Mgr. Tomáš Hamrlík
Mgr. Tomáš Hamrlík

ředitel muzea
FPF, historie-muzeologie, 2007 více informací

Ing. Milan Mojžíš
Ing. Milan Mojžíš

krajský ředitel
OPF, Evropská unie, 2002 více informací

Mgr. Monika Geryková
Mgr. Monika Geryková

ministerský rada
FVP, středoevropská studia, 2012 více informací

Bc. Hana Brňáková
Bc. Hana Brňáková

náměstkyně primátora
FVP, Veřejná správa a regionální politika, 2010 více informací

Bc. Jakub Bielecki
Bc. Jakub Bielecki

ředitel divadla
FPF, Literární věda a bohemistika, 1997 více informací

BcA. Jiří Vávra
BcA. Jiří Vávra

Head Of Deloitte Next
FPF, Audiovizuální tvorba, 2015 více informací

Mgr. Eva Ševčíková
Mgr. Eva Ševčíková

ředitelka kulturního centra
FPF, Historie-muzeologie, 2009 více informací

MgA. Jiří Křenek
MgA. Jiří Křenek

fotograf
FPF, Institut tvůrčí fotografie, 1994, 2001 více informací

BcA. Karolína Hýsková
BcA. Karolína Hýsková

herečka, zpěvačka, choreografka
FPF, Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, 2018 více informací

Matěj Dereck Hard
Matěj Dereck Hard

fotograf
FPF, Institut tvůrčí fotografie, 2015 více informací

Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.

vědecká pracovnice
FPF, Historie – muzeologie, 2005 více informací

MgA. Dita Pepe
MgA. Dita Pepe

fotografka
FPF, Tvůrčí fotografie, 2003 více informací

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

prorektor pro rozvoj, vedoucí fyzikálního výzkumného centra
FPF, Teoretická fyzika, 2003 více informací

Mgr. Hana Hozová
Mgr. Hana Hozová

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, pedagog
FVP, Všeobecná sestra, 2013 více informací

Mgr. Tomáš Čvančara
Mgr. Tomáš Čvančara

sociální pracovník
FVP, Veřejná správa a regionální politika, 2010 více informací

Ing. Kaleta Jiří, MBA
Ing. Kaleta Jiří, MBA

obchodní ředitel
OPF, Marketing a management v obchodě a službách , 2002 více informací

prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.

docent a researcher
MU, Matematická analýza, 2005 více informací

RNDr. David Pokluda, Ph.D.
RNDr. David Pokluda, Ph.D.

Senior Software Design Engineer
MU, Matematická analýza, 2001 více informací

Ing. Lukáš Raszyk
Ing. Lukáš Raszyk

náměstek primátora
OPF, Finance, 2005 více informací

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

děkan
OPF, Bankovnictví, 2001 více informací

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Fakulta veřejných politik v Opavě
Matematický ústav v Opavě