Obnovení hesla

Obnovení hesla účtu absolventa je postup, při kterém je na registrovaný email k účtu odeslán odkaz, na kterém se provede znovuzadání nového hesla. Takto zadané heslo je pak přiřazeno k účtu a spárováno.


Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Fakulta veřejných politik v Opavě
Matematický ústav v Opavě